Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

Dret de la UE, estudis i assistència tècnica

En l’àmbit del Dret de la Unió Europea oferim els següents serveis:

 • Seguiment legislatiu, especialment en les fases preparatòries dels diferents actes normatius.
 • Definició d’estratègies d’incidència i elaboració d’informes de posicionament i defensa d’interessos.
 • Contacte i negociació amb els representants de les institucions comunitàries.
 • Assessorament jurídic. Redacció de dictàmens.
 • Recursos administratius i judicials davant autoritats i tribunals europeus.
 • Assistència jurídica en processos d’auditoria i inspecció per part de les autoritats de la UE.

Quant als Estudis i assistència tècnica, disposem d’un sòlid i consolidat equip professional amb una clara vinculació acadèmica i amb un important coneixement i experiència en les diferents disciplines del Dret públic. Realitzem treballs d’anàlisi i prospectiva, sempre des d’una visió aplicada, de diferents temes vinculats al funcionament de les administracions públiques.

Treballem en col·laboració amb les diferents administracions públiques, així com amb empreses privades que es relacionen amb el sector públic. Això té una especial transcendència en l’àmbit internacional, ja que l’experiència acumulada pels professionals de Torns Advocats en les diferents disciplines del Dret públic té un interès particular en països del nostre entorn més immediat (Europa i la regió Mediterrània), o amb els que mantenim llaços històrics i culturals importants (Amèrica Llatina). L’accés al coneixement i al ‘know how’ constitueix un dels pilars del bon govern i és rellevant, especialment en els països en transició o en desenvolupament.

Prestem els següents serveis:

 • Realització d’estudis en les diferents àrees del Dret públic i la governança.
 • Participació en iniciatives internacionals d’assistència tècnica.
 • Disseny de projectes vinculats al reforç de les capacitats institucionals i operatives dels governs impulsats per organismes internacionals.
 • Assessorament a actors internacionals (públics i privats) en relació amb el funcionament del sistema públic espanyol.
 • Disseny d’accions de formació d’alt nivell en col·laboració amb institucions acadèmiques referents, així com amb organismes governamentals, nacionals i internacionals.
 • Participació com a ponents en seminaris, conferències i congressos internacionals.
BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.