ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > DRET TRIBUTARI

DRET TRIBUTARI

  • Procediments en via administrativa i en seu contenciós administratius relacionats amb temes tributaris, assolint la defensa tant de les Administracions Públiques implicades com dels administrats.
  • Procediments i recursos davant els diversos Tribunals econòmic-administratius.
  • Reclamacions i recursos relacionats amb Ordenances municipals.
  • Elaboració d’Informes i Dictàmens sobre qüestions concretes vinculades amb temes de tributació local.
  • Assessorament en matèria de tributs locals.
  • Revisió de valoracions cadastrals i de Ponències de Valors.
  • Assistència i assessorament en inspeccions i altres procediments relacionats amb la Hisenda Pública.

LA INFORMACIÓ CLAU, Al MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.