Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

Dret tributari

  • Procediments en via administrativa i en seu contenciós administratius relacionats amb temes tributaris, assolint la defensa tant de les Administracions Públiques implicades com dels administrats.
  • Procediments i recursos davant els diversos Tribunals econòmic-administratius.
  • Reclamacions i recursos relacionats amb Ordenances municipals.
  • Elaboració d’Informes i Dictàmens sobre qüestions concretes vinculades amb temes de tributació local.
  • Assessorament en matèria de tributs locals.
  • Revisió de valoracions cadastrals i de Ponències de Valors.
  • Assistència i assessorament en inspeccions i altres procediments relacionats amb la Hisenda Pública.
BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.