DESDE 2004, UN SÒLID
EQUIP DE PROFESSIONALS

Referents en la pràctica professional

ESTUDIS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Disposem d’un important coneixement i experiència sobre com funcionen les administracions públiques i el marc regulatori dels seus diferents àmbits d’activitat. Això ens ha permès obrir línies de col·laboració amb organitzacions multilaterals i governs nacionals i locals d’Europa i Amèrica Llatina, així com amb institucions sense ànim de lucre, centres de investigació i universitats. Ens involucrem en iniciatives dirigides a reforçar les capacitats institucionals i operatives dels governs i a millorar la qualitat dels marcs normatius que regulen la seva intervenció i relació amb la ciutadania.

Col·laborem amb:

LA INFORMACIÓ CLAU, Al MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.