UN ENTORN PER A CRÉIXER

Ens comprometem a desenvolupar el talent dels nostres professionals

UNEIX-TE A NOSALTRES

Ens comprometem amb desenvolupar el talent dels professionals que integren Tornos Abogados, perquè la teva projecció ens fa evolucionar com a equip. T’oferim un entorn professional altament especialitzat i en constant evolució, obert a diverses disciplines del Dret.

Prestem especial atenció a la teva iniciativa i proactivitat, a la teva visió estratègica i, especialment, a la teva capacitat de treballar en equip.

Busquem a persones a un acompliment excel·lent i responsable de la pràctica professional. Som exigents en els processos de selecció, perquè sabem que reverteixen en un bon encaix en el dia a dia laboral.

Els professionals amb recorregut a Tornos Abogados responen al següent perfil:

 • Excel·lent expedient acadèmic a la carrera.
 • Màster o postgrau d’especialització.
 • Fluïdesa en castellà i català, tant en comprensió oral com escrita.
 • Fluïdesa en anglès.
 • Valorable coneixement d’altres idiomes.
 • Visió estratègica.
 • Capacitat de comunicació i relació interpersonal.
 • Eficàcia personal.
 • Competència per a treballar en equip.
 • Compromís amb el projecte professional de Tornos Abogados.

El pla de carrera que t’oferim és un marc de referència per a que coneguis l’evolució que pots traçar, com a jove advocat que comences a la nostra firma. Creiem fermament que el desenvolupament de la teva carrera professional passa per un pla de formació ajustat a les necessitats personals, la incorporació en projectes reals amb una cartera atractiva de clients i una retribució i compensació en conseqüència.

El perfil del professional de Tornos Abogados té un fort component acadèmic, ja que impartim docència en diverses universitats, escoles de negoci i col·legis especialitzats nacionals i internacionals. Per això, cuidem especialment aquesta vessant de la teva evolució en l’advocacia i t’acompanyem en el creixement tècnic, en l’actualització constant i en la transmissió dels nostres valors corporatius.

La tutoria per part dels socis, la implicació en el dia a dia del despatx i la participació en projectes reals s’orienten a aconseguir la teva plena incorporació professional.

1) Abogado Urbanismo– más de 10 años de experiencia

Proyecto
Buscamos un abogado con una experiencia de más de 10 años en la práctica de Urbanismo para nuestra oficina de Madrid o Barcelona.

Requisitos mínimos

• Experiencia de más de 10 años en Urbanismo.
• Licenciado en Derecho. Se valorará Master en Derecho Público o Urbanismo y Ordenación del Territorio.
• Abogado colegiado
• Nivel de inglés alto. Se valorarán otros idiomas.

Funciones

• Asesoramiento en materia de planeamiento urbanístico y gestión del suelo.
• Participación en proyectos de ordenación urbanística (tramitación y formulación de instrumentos).
• Expropiaciones, cesiones de suelo, convenios urbanísticos, transferencias de aprovechamiento y otras operaciones de naturaleza jurídico-administrativa.
• Asesoramiento en procesos de urbanización y edificación y usos del suelo (licencias urbanísticas y permisos administrativos).
• Asesoramiento en asuntos urbanísticos relacionados con la adquisición, venta y financiación de todo tipo de activos inmobiliarios (suelos en proceso de desarrollo y urbanizados, edificios comerciales, residenciales, de oficinas, industriales, hoteleros, turísticos, residencias, etc.)
• Asesoramiento en materia de disciplina urbanística (recursos en vía administrativa y en vía contencioso-administrativa y asesoramiento en procedimientos sancionadores).

Competencias y habilidades

• Capacidad para trabajar de forma autónoma.
• Capacidad para aportar negocio y crecimiento al área Urbanismo.
• Orientación a cliente.
• Proactividad, compromiso y rigor.
• Buenas comunicación oral y escrita.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Dinamismo y empatía.
• Disponibilidad para viajar.

¿Qué ofrecemos?

• Se ofrece atractiva carrera profesional.
• Despacho líder en Derecho Público.
• Equipo técnicamente muy sólido en el departamento de Urbanismo.
• Salario competitivo.

Interesados enviar CV a ecaralt@tornosabogados.com

 

2) Abogado Derecho Público sector Energía y Medio Ambiente– más de 10 años de experiencia

Proyecto

Buscamos un abogado con una experiencia de más de 10 años para la práctica de Derecho de la energía y Medio Ambiente, para nuestra oficina de Madrid.

Requisitos mínimos

• Experiencia de más de 10 años en Derecho Administrativo, y particularmente, en el sector del derecho de la energía y medio ambiente.
• Licenciado en Derecho.
• Abogado colegiado.
• Nivel de inglés alto. Se valorarán otros idiomas.

Funciones

• Asesoramiento en proyectos de energías renovables (desarrollo, adquisición, construcción, financiación y explotación).
• Asesoramiento a empresas en todo lo relativo al cumplimiento de la normativa medioambiental.
• Asesoramiento en cuestiones relativas al suministro y comercialización de energía, acceso a infraestructuras de distribución y transporte, etc.
• Asesoramiento en materia de permisos, autorizaciones y concesiones.
• Defensa en expedientes sancionadores y en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos.

Competencias y habilidades

• Capacidad para trabajar de forma autónoma.
• Capacidad para aportar negocio y crecimiento al área de Derecho de la Energía y Medio Ambiente.
• Orientación a cliente.
• Proactividad, compromiso y rigor.
• Buenas comunicación oral y escrita.
• Capacidad para trabajar en equipo
• Dinamismo y empatía.
• Salario en función de la valía del candidato.
• Disponibilidad para viajar

¿Qué ofrecemos?

• Se ofrece atractiva carrera profesional.
• Incorporación a un despacho con ganas de crecer en su sede de Madrid.
• Despacho líder en Derecho Público.
• Equipo técnicamente muy sólido en el departamento de energía y medio ambiente.
• Salario competitivo.

Interesados enviar CV a ecaralt@tornosabogados.com

 

3) Abogado/a con 2 años de experiencia en contratación del sector público

Buscamos un/a graduado/a en derecho a con una experiencia de dos años en contratación del sector público. La persona seleccionada se integrará de forma activa al equipo y colaborará en asuntos de asesoramiento en esta materia, tales como la redacción y revisión de documentos de los procedimientos de contratación (pliegos, modificaciones contractuales, recursos especiales, etc.).

Competencias y habilidades a valorar:

 • Buen expediente académico
 • Capacidad para trabajar en un entorno flexible y colaborativo
 • Buenas dotes de comunicación
 • Proactividad y dinamismo

Todos los interesados nos pueden hacer llegar su CV y carta de presentación a través de la web de Tornos. La información se debe remitir a través del apartado “ÚNETE/ENVÍANOS TU CURRÍCULUM” indicando referencia de la vacante CP 003-2022.

4) Abogado derecho público de la energía – 3/4 años de experiencia  

Buscamos un/a abogado/a con una experiencia de 3 a 4 años para que se incorpore al Departamento Derecho público de la energía.

Requisitos mínimos

• Experiencia entre 3 a 4 años en Derecho de la Energía.
• Licenciado en derecho con excelente expediente académico.
• Muy valorable Máster en Derecho de la Energía
• Abogado colegiado
• Nivel de inglés alto (mínimo Advanced).
• Valorable otros idiomas.

Funciones

• Asesoramiento en Derecho Público y concretamente para el Sector Energético
• Asesoramiento en contratación pública, contencioso administrativo, regulatorio energético..

Competencias y habilidades para valorar

• Proactividad y compromiso
• Buena comunicación oral y escrita
• Sensibilidad a las necesidades de negocio
• Capacidad para trabajar en equipo
• Dinamismo y empatía.
• Salario en función de la valía del candidato.

Interesados por favor enviar el CV a través la web de Tornos Abogados, apartado únete, indicando Ref: ENER – 0122

Si vols que tinguem en compte la teva candidatura, emplena el nostre formulari i adjunta el teu currículum:

*

*

*

*

Siusplau, revisa els camps obligatoris, el teu e-mail i intenta-ho de nou

  

* Camps obligatoris

Política de protecció de dades - Enviament de CV

Responsable del tractament: TORNOS ABOGADOS, SLP.
Adreça postal: Carrer Muntaner, 292, 2º-2ª de Barcelona -08021-
Adreça de correu electrònic: info@tornosabogados.com
Telèfon: 932 006 586

Finalitat del tractament: Les dades personals subministrades seran tractats per a la participació, gestió i desenvolupament dels processos de selecció, presents i futurs, de TORNOS ABOGADOS, tractament emparat en el consentiment de l’interessat, sent el consentiment la base legal per al tractament de les dades personals.

Destinataris/comunicació de dades: Les dades personals subministrades no seran comunicats a tercers, sent TORNOS ABOGADOS l’únic destinatari d’aquests.

Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades durant el termini de dos anys.

Drets: L’interessat pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com retirar el consentiment en qualsevol moment. Per a exercitar dits drets, l’interessat pot dirigir un escrit a TORNOS ABOGADOS, a l’adreça postal o electrònica indicades en l’apartat de Responsable del tractament, acreditant la seva identitat i indicant el dret que es desitja exercir.

Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.