PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: TORNOS ABOGADOS, SLP.
Adreça postal: Carrer Muntaner, 292, 2n.-2a. de Barcelona -08021-
Adreça de correu electrònic: info@tornosabogados.com
Telèfon: 932 006 586

Finalitat del tractament: Les dades personals subministrades seran tractades amb la finalitat de remetre informació d’actualitat jurídica (novetat jurídiques, comentaris legals, etc.) i informació sobre activitats i serveis de TORNOS ABOGADOS, tractament emparat en el consentiment de l’interessat, essent el consentiment la base legal per el tractament de les dades personals.

Destinataris/comunicació de dades: Les dades personals subministrades no seran comunicades a tercers, essent TORNOS ABOGADOS l’únic destinatari de les mateixes.

Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades mentre l’interessat no s’oposi a rebre informació o retiri el consentiment atorgat.
Drets: l’interessat pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com retirar el consentiment en qualsevol moment. Per exercitar els drets, l’interessat pot dirigir un escrit a TORNOS ABOGADOS, a l’adreça postal o electrònica indicades a l’apartat de Responsable del tractament, acreditant la seva identitat i el dret que vol exercir.

Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.