Cerrar

Login

Para poder acceder a tu área privada, debes introducir tu datos:

Área clientes

Comentarios legales

ImprimirTornos Abogados

09/2016

Nº 25/2016. Pla Especial d’ordenació de La Rambla de Barcelona

07/09/2016

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del 27 de maig de 2016 va aprovar el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla de Barcelona (endavant PEORB). En aquesta newsletter fem un resum sintètic de les seves principals determinacions i de la nova regulació que comporta.

Aquest Pla Especial abasta el territori comprès per les finques privades situades a ambdues bandes de la Rambla, les que fan cantonada amb els carrers que hi desemboquen, les que donen front al mercat de la Boqueria, així com les que envolten la Plaça Reial.

El PEORB es planteja com a objectius generals convertir la Rambla en un eix de referència per als barcelonins, millorar les condicions de moviment i trànsit, establir una nova definició de la identitat, i racionalitzar les ocupacions en superfície i subsòl per reforçar el seu valor com a conjunt.

La normativa del PEORB regula:

(i) Les ocupacions existents en l’espai públic: quioscs, terrasses, estàtues, pintors i artesans.
(ii) La mobilitat: aparcaments de turismes, motos, bicicletes, discapacitats, guàrdia urbana, i vehicles oficials, espais de càrrega i descàrrega, parades de taxi i d’hotels.
(iii) Les infraestructures: xarxes de serveis soterrades, instal·lacions aèries, escomeses elèctriques de terrasses, armaris en superfície, i enllumenat públic.
(iv) Les condicions d’urbanització: guals, escocells, mobiliari urbà, senyalització de trànsit i informació turística, i monuments.
(v) Les condicions de les edificacions confrontants: el manteniment i conservació de façanes, les obres de conservació i rehabilitació d’edificis, l’ús de terrats, i actuacions de renovació, rehabilitació i regeneració.

És rellevant la reducció de l’espai i superfície per a les terrasses, anunciant també l’elaboració d’una ordenació singular conforme a l’Ordenança de Terrasses.

En relació al trànsit la limitació és considerable amb la desaparició de les reserves d’aparcament d’hotels, taxis, discapacitats, motos; i la modulació dels accessos per als veïns i la càrrega i descàrrega de les activitats econòmiques.

El PEORB contempla tres opcions de nova urbanització de la Rambla que es concretarà i definirà en el moment de realitzar i aprovar el projecte d’urbanització.

Reitera les obligacions de manteniment, conservació i rehabilitació de les façanes i edificis, la possibilitat d’establir àmbits d’actuacions de rehabilitació, renovació i regeneració tant continus com discontinus.

Finalment indicar que s’estableix nous usos pels terrats ja que es podran destinar a la producció d’energia, a allotjar-hi instal·lacions de sensorització, a configurar-hi espais d’ús públic o col·lectiu, espais enjardinats o lliures, i equipaments.

El PEORB pot ser impugnat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fins el 27 de setembre 2016.

Barcelona a 7 de setembre de 2016

Joaquim Sallarès. Advocat urbanista.

BARCELONA:
Dirección: C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941

Mail: info@tornosabogados.com

Te informamos

Suscríbete para recibir nuestras Novedades jurídicas y Comentario legal.