ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

Els professionals del despatx Tornos Abogados gaudeixen d’una àmplia experiència en la direcció lletrada de procediments judicials davant Jutjats i Tribunals del Contenciós- Administratiu assessorant tant a empreses i particulars com a Administracions públiques.

La seva experiència s’estén tant a procediments ordinaris i abreujats, com, si escau, a la interposició de recursos de cassació davant el Tribunal Suprem. Així mateix, també assumeixen la preparació de recursos d’empara i qüestions d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional; es recorren, ja sigui de manera directa o indirecta, reglaments i es preparen qüestions prejudicials. Tot això enfocat sempre des de la perspectiva més favorable per  aconseguir una solució consensuada de manera extrajudicial, a efectes de buscar la major satisfacció dels interessos dels nostres clients.

LA INFORMACIÓ CLAU, Al MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.