Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

Contenciós-administratiu

Els professionals del despatx Tornos Abogados gaudeixen d’una àmplia experiència en la direcció lletrada de procediments judicials davant Jutjats i Tribunals del Contenciós- Administratiu assessorant tant a empreses i particulars com a Administracions públiques.

La seva experiència s’estén tant a procediments ordinaris i abreujats, com, si escau, a la interposició de recursos de cassació davant el Tribunal Suprem. Així mateix, també assumeixen la preparació de recursos d’empara i qüestions d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional; es recorren, ja sigui de manera directa o indirecta, reglaments i es preparen qüestions prejudicials. Tot això enfocat sempre des de la perspectiva més favorable per  aconseguir una solució consensuada de manera extrajudicial, a efectes de buscar la major satisfacció dels interessos dels nostres clients.

BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.