Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

ImprimirTornos Abogados

11/2018

Aspectes pràctics de la LCSP per a societats mercantils públiques

22/11/2018

L’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) en societats mercantils públiques que tinguin la consideració de poders adjudicadors no Administració pública serà objecte d’un esmorzar de treball que convoquem el divendres 23 de novembre de 2018. Hi intervindran Ignasi Baranera i Antonio Sala -tots dos, socis de Torns Advocats-, i els advocats també del despatx Francesc Valdivia i Aleksandra Czajka. La intenció és fomentar el debat i compartir experiències sobre l’aplicació pràctica de la norma, així com oferir diferents punts de vista i perspectives que ajudin a aclarir els dubtes més recurrents.

Abordarem temes com el contingut de l’expedient, el valor estimat del contracte versus el pressupost i el preu, els criteris d’adjudicació i la seva relació amb l’objecte del contracte, els criteris subjectius, la divisió del contracte en lots, els contractes menors, les ofertes considerades anormals i la modificació dels contractes.

La nova LCSP entrar en vigor el 9 de març de2018 i, després de 8 mesos, persisteixen diversos dubtes interpretatius i d’aplicació, que fan oportú un debat sobre aquests aspectes.

BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.