Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

ImprimirTornos Abogados

02/2018

Novetats rellevants en la naturalesa de la contraprestació que paga l’usuari per la prestació d’un servei públic

06/02/2018

La llei 9/2017 de 9 de novembre de contractes del sector públic trasllada a l’ordenament intern les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE de 26 de febrer de 2014 (LCSP-2017) i introdueix algunes novetats molt rellevants en la precisió de la naturalesa de la contraprestació que paga l’usuari per la prestació d’un servei públic.

[Llegir l’article sencer]

 

BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.