Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

Contractació privada i dret processal

Contractació privada i dret processal

TORNOS ABOGADOS amb la finalitat de prestar un assessorament integral als seus clients, ha creat un departament de dret privat, assessorant, extrajudicialment, en matèria de contractació i, judicialment, en tot tipus de processos civils i mercantils, en totes les seves instàncies i institucions.

En aquest àmbit es presten els següents serveis d’assessorament:

Contractes civils i mercantils

Assessorament en la negociació i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils:

 • Contractes de construcció, agència, distribució, concessió i franquícies
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat horitzontal
 • Contractes de prestació de serveis

Litigis civils:

Defensa dels interessos dels nostres clients davant els tribunals, en totes les seves instàncies i institucions o en procediments arbitrals.

 • Reclamacions de quantitat
 • Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes
 • Procediments sobre resolució i rescissió dels contractes
 • Execució de garanties reals i personals
 • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials
 • Lletres de canvi, xecs i pagarés
 • Laudes arbitrals
 • Procediments monitòris i mesures cautelars
 • Execució de sentències i laudes internacionals

Accions de responsabilitat:

 • Contractual i extracontractual
 • Responsabilitat professional

Elaboració d’informes i dictàmens relatius a qüestions vinculades a la contractació en el sector privat.

Assessorament a societats mercantils i entitats sense ànim de lucre en el seu procés de constitució, reestructuració i en tots aquells serveis que requereixin dins de l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

Conflictes societaris

 • Impugnació d’acords socials
 • Accions de responsabilitat contra els administradors
 • Conflictes entre accionistes

Dret Immobiliari

Transaccions immobiliàries (compravendes, permutes, drets de superfície, hipoteques i altres drets reals).

BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.