Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

Contractació pública

  • Elaboració d’informes i dictàmens relatius a qüestions vinculades a la contractació del sector públic. Anàlisi del nivell de subjecció i grau d’aplicació de la normativa així com d’aspectes pràctics derivats de la participació en els procediments i de les incidències en la fase d’execució dels contracte.
  • Assessorament general a empreses i particulars en la contractació amb els ens, entitats i organismes que, a l’efecte de la normativa d’aplicació, tenen la consideració d’Administració Pública així com amb la resta de poders adjudicadors.
  • Assessorament i assistència tècnica als poders adjudicadors en la redacció i confecció de la diferent documentació que integra els expedients de contractació, en funció del seu nivell de subjecció a la normativa de contractació pública i conforme als requisits, si escau exigibles, per als contractes amb càrrec a finançament europeu o estatal.
  • Preparació de recursos especials en matèria de contractació i altres recursos contra tots aquells actes recurribles segons la normativa de contractació del sector púbic així com preparació de sol·licituds de mesures provisionals.
  • Reclamacions, en concepte de principal i interessos, per les quantitats que el poders adjudicadors adeuten als contractistes.
  • Auditoria d’expedients de contractació pública.
  • Tramitació de la classificació empresarial dels contractistes davant les diferents Juntes Consultives de Contractació Pública.
BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.