Tancar

Login

Per poder accedir a la seva àrea privada, deu introduïr les seves dades:

Àrea clients

Dret administratiu general

Els professionals del despatx Tornos Advocats són especialistes en Dret Administratiu, gaudint d’una àmplia experiència en aquesta especialitat. La seva experiència s’estén en els següents àmbits:

  • Assessorament, coordinació i tramitació de procediments administratius davant l’Administració General de l’Estat, Administració Autonòmica, Administració Local, entitats, organismes públics, etc.
  • Emissió d’Informes i Dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides.
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  • Formulació de recursos administratius.
  • Col·laboració i assessorament en la constitució d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques i societats mercantils de capital públic.
  • Redacció de projectes de reglaments i ordenances.
  • Funció pública local, autonòmica i estatal (en particular, docent)
  • Tramitació i defensa de procediments sancionadors incoats per diferents administracions.
BARCELONA:
Direcció C/ Muntaner 292, 1º 2ª 08021 Barcelona | Tel: 932 006 586 | Fax: 934 145 941
MADRID:
Direcció C/ Alcalá, 55, 3º Izda. 28014 Madrid | Tel: 912 772 113 | Fax: 915 234 337

Mail: info@tornosabogados.com

T'informem

Subscriu-te per rebre les nostres Novetats jurídiques i Comentari legal.