ASSESSORAMENT INTEGRAL EN DRET

Referents en la pràctica professional

INICI > ÀREES DE PRÀCTICA > DRET DE L’ENERGIA I SECTORS REGULATS

DRET DE L’ENERGIA I SECTORS REGULATS

El nostre despatx ofereix assessorament integral en el sector energètic i en altres sectors regulats, tant des del punt de vista de la regulació sectorial com del Dret general de la competència. En particular, en el sector energètic les activitats de l’àrea es fixen, entre altres, en l’àmbit de l’energia elèctrica, els hidrocarburs, les energies renovables, i els serveis energètics.

  • Assessorament a promotors de projectes renovables (eòlica, solar, fotovoltaica, solar tèrmica i altres)
  • Tramitació administrativa dels diversos procediments (energètics, ambientals, urbanístics, declaració d’utilitat pública). Escrits d’al·legacions en resposta a informes d’organismes afectats i en recursos administratius interposats contra les resolucions autoritzatòries.
  • Defensa lletrada en recursos contenciosos-administratius interposats contra resolucions autoritzatòries per la implantació d’instal·lacions d’energies renovables.
  • Actuacions davant la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  • Due Diligence de projectes per a promotors i per a entitats financeres.
  • Assessorament en les operacions d’adquisicions de projectes de generació d’energia.
  • Assessorament regulatori a productors elèctrics.
  • Qüestions relatives al subministrament d’energia elèctrica.
  • Assessorament regulatori en l’àmbit del gas i d’hidrocarburs líquids.
  • Assessorament en matèria de serveis energètics i d’eficiència energètica.

LA INFORMACIÓ CLAU, AL MOMENT

Subscriu-te i rep les Novetats jurídiques i els Comentaris legals que elaborem periòdicament.